dayaandstav-11.jpg

organic olive oil

1111.png

חווה אורגנית בלב הכרמל

מתן קומפוסט

 

מתן קומפוסט כתחליף לדשן כימי ושימוש בהדברה ביולוגית ובחרקים

מועילים נגד מזיקים.

 

 

גידול מטעים אורגניים 

מטעי אפרסמון, אבוקדו, לימון וליצ'י

הפקת שמן זית, זיתים וכרמי יין.

שמירת האיזון הביולוגי

 

האיזון הביולוגי חשוב לשמירה של הקרקע פוריה ומהווה אבן דרך בשיטה החקלאית האורגנית של חוות מקורה.